Kategoria: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 15 listopada 2022, admin

Żywność z PCK Podprogram 2021 Plus

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (decyzja KRUS lub ZUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu).         W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. Kryteria uprawniające [...]

Czytaj dalej…

GOPS Ogłoszenia
Opublikowano: 14 stycznia 2022, admin

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – NIEZBĘDNE DOKUMENTY I DANE

Dane dziecka/dzieci na które wnioskujesz o Rodzinny kapitał opiekuńczy Akt urodzenia dziecka jeśli dziecko nie ma nadanego nr PESEL + tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski Dane najstarszego dziecka w rodzinie Swój nr telefonu Swój adres e-mail Nr rachunku bankowego ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT) Dane [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 4 stycznia 2022, admin

Zarządzenie Nr 5/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Siennicy Różanej Z Dnia 3 Stycznia 2022 Roku

Zarządzenie Nr 5/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy [...]

Czytaj dalej…