Kategoria: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 4 marca 2021, admin

Komunikat dla osób otrzymujących świadczenia

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do GOPS w Siennicy Różanej wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do w/w świadczeń, tj.: zmianę sytuacji dochodowej (tj. zmianę zatrudnienia, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podjęcie stażu, uzyskanie dochodu z tytułu emerytury/renty/renty rodzinnej/renty socjalnej/zasiłku przedemerytalnego/świadczenia przedemerytalnego/ nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego/ [...]

Czytaj dalej…