Kategoria: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Opublikowano: 15 października 2021, admin

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, przeprowadza rozeznanie w gminie Siennica Różana w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 18 sierpnia 2021, admin

Żywność z PCK Podprogram 2021

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (decyzja KRUS lub ZUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Kryteria uprawniające do [...]

Czytaj dalej…

Opublikowano: 16 sierpnia 2021, admin

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Kim jest rodzina wspierająca? To osoba lub rodzina, która jest otwarta na dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają Art. 29, 30,31 Ustawy z [...]

Czytaj dalej…