Budowa drogi gminnej Siennica Królewska Duża – Siennica Różana wraz z chodnikiem (km 0+000,00 – 0+811,00 i km 0+006,00 – 141,50)” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Gmina Siennica Różana rozpoczęła realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej Siennica Królewska Duża – Siennica Różana wraz z chodnikiem (km 0+000,00 – 0+811,00 i km 0+006,00 – 141,50)” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Wartość inwestycji wyniesie 691 tys. zł z czego 50% dofinansowane będzie z budżetu Województwa Lubelskiego. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na 31 października 2011.