Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63

Ochrona wód

Ochrona wód

Z ujęcia wody w miejscowości Kozieniec korzysta ogółem 1148 gospodarstw. Na terenie gminy Siennica Różana funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków mechaniczno-biologiczne o przepustowości 260 i 100 m3/d - jedna w miejscowości Siennica Różana, druga w RSP Zagroda. Na terenie gminy posiadamy 17,2 km sieci kanalizacyjnej oraz 290 przyłączy.

 W 2002 roku wybudowano 15 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dalszą kanalizację posiada opracowaną koncepcję budowy fotografie poniżej.
   
W roku 2003 Gmina rozpoczęła budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, w których nie będzie kanalizacji.

W roku 2008 oddano do użytku 50 kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica Różana w latach 2009-2010 i przebudowa sieci wodociągowej" do użytku w roku 2009 oddano 30 przydomowych oczyszczalni a kolejnych 42 zostanie zbudowanych wiosną 2010.

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 129 przydomowych oczyszczalni ścieków. Trwają przygotowania do budowy 42 kolejnych, a w planach jest kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w latach kolejnych.

Oczyszczalnia ścieków w Siennicy RóżanejUjęcie wody w KozieńcuUjęcie wody w Kozieńcu - hydroforyOczyszczalnia ścieków w ZagrodzieBeczka asynizacyjna poj. 6700l