Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Agnieszka Zaworska, zam. gm. Siennica Różana

Data ogłoszenia konkursu: 04 grudnia 2015 r.

Data zamknięcia przyjęcia ofert: 18 grudnia 2015 r.

Data rozstrzygnięcia: 28 grudnia 2015 r.

 

1. W wyniku ogłoszenia naboru na w/w stanowisko pracy, ofertę złożył 1 kandydat, który spełniał wymagania formalne i kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

2. Komisja Konkursowa w składzie:

1) Sylwia Wolska – przewodniczący komisji;

2) Aneta Kister - Kiełb – członek komisji,

3) Barbara Jagiełło – członek komisji.

po dokonaniu analizy ofert wybrała do II etapu naboru następujących kandydatów:

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

1)    Agnieszka Zaworska, gm. Siennica Różana

3. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanym kandydatem wybrała osobę Pani  Agnieszka Zaworska do zawarcia umowy.

4. Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

Analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna.

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Osoba wytypowana do zatrudnienia posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną, wiedzę i umiejętności do prawidłowej realizacji zadań na stanowisku asystent rodziny.

6. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie na okres 12 miesięcy.