Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej nastąpi w dniu 18.04.2019r.