Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siennica Różana w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. prowadzony jest na podstawie umowy z dnia 20 grudnia 2016 r. przez firmę EKO-KRAS Sp. z o.o.z siedzibą w Kraśniku, ul. Konopnickiej Marii 27 d, 23-204 Kraśnik. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony.

Dane firmy:

EKO-KRAS Sp. z o.o. 

ul. Konopnickiej Marii 27 d

23-204 Kraśnik

www.ekokras.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 500 140 873, 500 140 910, 500 140 882, 500 140 875

 

Według Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego Gmina Siennica Różana zaliczana jest do Regionu Centralno-Wschodniego.

 

Wszystkie odpady zmieszane i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z terenu Gminy kierowane są do instalacji zastępczej - na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wincentowie.

 

Rada Gminy Siennica Różana w dniu 12 lipca 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIV/89/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2016.3172).

Opłata za gospodarowanie będzie nadal obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, a nowe stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (odpady gromadzone i odbierane w sposób selektywny)

 - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny)

 

Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Siennica Różana mają obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od :

- dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych we wcześniejszej deklaracji.

 

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- za I kwartał do dnia 15 marca

- za II kwartał do dnia 15 czerwca

- za III kwartał do dnia 15 września

- za IV kwartał do dnia 15 grudnia.

Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

2013 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  58,39 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,53 %

 

2014 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  50,8 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,7 %

 

2015 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  29,4 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,7  %

 

2016 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 24,73   %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,29  %

 

Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Zagroda (przy zamkniętym Składowisku odpadów) przyjmuje odpady komunalne w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowane w PSZOK – określono w regulaminie.

 

Załączniki:

1. Regulamin - kliknij

2. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2013 - kliknij

3. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 - kliknij

4. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 - kliknij

5. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 - kliknij