Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Inwestycje i projekty

Transfer doświadczeń "Mecenasa Polskiej Ekologii" na obszar ukraińskiej części Euroregionu Bug

 

 

Gmina Siennica Różana w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, realizuje projekt pt. „Transfer doświadczeń „Mecenasa Polskiej Ekologii” na obszar ukraińskiej części Euroregionu Bug”.

CEL

Celem projektu jest nawiązanie współpracy w celu transferu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, promocja działalności ekologicznej Gminy Siennica Różana, identyfikacja problemów partnera i wspólne opracowanie metod zaradczych. Gmina Siennica Różana odnosi sukcesy we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych od 1995 roku, kiedy otrzymała II miejsce w ogólnopolskim "Konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce". W latach kolejnych działania na rzecz ochrony środowiska zyskiwały jeszcze wielokrotnie uznanie, zdobywając kolejne nagrody i zaszczytne tytuły, w tym tytuł "Mecenasa Polskiej Ekologii" w roku 2006. Wciąż są prowadzone działania na rzecz ochrony powietrza, wód, gleby i edukacji ekologicznej. Doświadczenia gminy mogą stanowić modelowy system do wdrażania w innych gminach, zwłaszcza na terenach przygranicznych Ukrainy.

 

ZAŁOŻENIA

Projekt ma pozwolić Gminie Siennica Różana na podsumowanie 15-letnich wysiłków na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i podniesienia świadomości społeczności lokalnej, następnie doświadczenia te będą przenoszone do regionów z zagrożeniami ekologicznymi. Programy poprawy stanu środowiska przyrodniczego człowieka nie mogą skupiać się na działaniach lokalnych, gdyż ekosystemy nie znają granic administracyjnych. Stąd konieczność podejmowania współpracy w tym zakresie z bliższymi i dalszymi sąsiadami. W celu realizacji projektu nawiązana została współpraca z partnerem po stronie ukraińskiej, który pomoże w transferze wiedzy na obszar Obwodu Wołyńskiego. Osiągnięcia gminy zobrazowane zostaną w dwojaki sposób: materialny (w wydawnictwie promocyjnym, filmie promocyjno-dokumentalnym, stronie www, materiałach konferencyjnych), jak i niematerialny (podczas wizyt studyjnych, konferencji i prac międzynarodowej grupy opracowującej modelowy Lokalny Plan Ochrony Środowiska). W ramach projektu zrealizowane będą krótkie warsztaty fotograficzno-malarskie, mające na celu głównie powstanie materiału ilustrującego wydawnictwa promocyjne ale również aktywizację społeczności lokalnej.

 

DZIAŁANIA

  • Warsztaty fotograficzno-malarskie - plener malarski i fotograficzny, którego uczestnicy uwiecznią walory estetyczne gminy. Prace zostaną później wykorzystane w publikacjach promocyjnych.
  • Wizyty studyjne w Gminie Siennica Różana - gości z Ukrainy zapoznają się z osiągnięciami gminy, zwiedzą zrealizowane inwestycje i Poleski Park Narodowy. Zapoznają się z dokumentami planistycznym, planami na przyszłość.
  • Wizyta na Ukrainie - przedstawiciele gminy odwiedzą Partnera Zagranicznego, by na miejscu zapoznać się z problemami i zagospodarowaniem, planami i możliwościami współpracy.
  • Opracowanie modelowego Lokalnego Planu Ochrony Środowiska dla UA. Dokument taki ułatwi stworzenie lub aktualizację strategicznych dokumentów dotyczących ochrony środowiska w jednostkach samorządowych, zwłaszcza na Ukrainie.
  • Wydawnictwo promujące działalność ekologiczną gminy Siennica Różana - w języku polskim i ukraińskim, ilustrowane fotografiami i reprodukcjami.