Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Inwestycje i projekty

Kompleksowe uregulowanie retencji w Gminie Siennica Różana w zakresie rzeki Siennica

Regionalny Program Operacyjny

Gmina Siennica Różana realizuje projekt "Kompleksowe uregulowanie retencji w Gminie Siennica Różana w zakresie rzeki Siennica" współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

Projekt realizowany będzie do II kwartału 2010 r. Zakłada on:

 • budowę zbiornika małej retencji "Kozieniec" o pojemności 71 900 m3 oraz powierzchni lustra wody 6,47 ha na gruntach wsi Zagroda.
  Zbiornik utworzony zostanie poprzez ogroblowanie jego czaszy i częściowe oparcie lustra wody o teren naturalny. Najważniejsze elementy projektu budowy zbiornika to rów opaskowy zbiornika, przełożenie rowu Ra-22, rów denny i odpływowy, doprowadzalnik - rurociąg PCV 280 mm,grobla zbiornika, roboty w czaszy zbiornika.

 • remont zbiornika małej retencji "Siennica" o pojemności 240 000 m3 oraz powierzchni lustra wody 13,70 ha.
  Remont zbiornika obejmował będzie odtworzenie trasy zbiornika i jego punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, rozbiórkę przepustów przejazdowych, wzmocnienie grobli i roboty w czaszy zbiornika.

 • zagospodarowanie terenu wokół zbiornika "Siennica" wraz z aranżacją małej architektury i pracami ogrodniczymi

Realizacja projektu ma doprowadzić do:

 • zwiększenia pojemności retencyjnej zbiorników wodnych
 • przyrostu retencji powierzchniowej
 • poprawy bezpieczeństwa przyrodniczego
 • zrównoważenia poziomu wód powierzchniowych
 • poprawy stanu technicznego obecnego zbiornika "Siennica"
 • zwiększenia obszaru chronionego przeciwpowodziowo
 • poprawy mikroklimatu oraz wpływu na poprawę środowiska naturalnego
 • zagospodarowanie mało intensywnie wykorzystywanych rolniczo terenów
 • gromadzenie wody do ochrony przeciwpożarowej pobliskich obszarów
 • poprawa walorów estetycznych terenu objętego Projektem oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej

Wartość kosztorysowa projektu to 1 572 590,53 zł, z czego 1 523 395,48 zł to koszty kwalifikowane objęte 85% dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

W listopadzie 2009 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizacje remontu zbiornika "Siennica" i została podpisana umowa z wykonawcą. Odbiór robót nastąpił 9 lipca 2010 r.

W czerwcu 2010 została rozstrzygnięty przetarg  oraz podpisana umowa na budowę zbiornika "Kozieniec". Prace rozpoczęły się 14 lipca 2010.


Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.