Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Siennica Różana

Gmina Siennica Różana informuje o rozpoczęciu realizacji projektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych
w gminie Siennica Różana” w ramach umowy o powierzenie grantu
nr 17/1/2018 z dnia 06.08.2018 r.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1.: Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Mikroprojektu grantowego, czyli rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu. Celem ogólnym projektu jest uzyskanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczestników. Celem szczegółowym jest nabycie przez uczestników konkretnych umiejętności informacyjnych np. kopiowanie i przenoszenie plików, korzystanie z przestrzeni dyskowej itp. Drugim celem szczegółowym jest nabycie przez uczestników umiejętności komunikacyjnych wyrażonych poprzez korzystanie z poczty elektronicznej lub serwisów społecznościowych. Trzecim celem szczegółowym jest pozyskanie umiejętności korzystania z usług publicznych. Projekt skierowany jest do  mieszkańców obszarów wiejskich gminy Siennica Różana.

Podczas naboru uczestników do projektu zaproponowaliśmy 7 bloków tematycznych. Potencjalni uczestnicy wybrali następujące zakresy szkoleń: Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych oraz Rolnik w Sieci. Zakresy te odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników w ramach którego uzyskają kompetencje z zakresu oceny wiarygodności źródeł informacji skierowanych dla dzieci i rodziców, rozpoznawania szkodliwych i niebezpiecznych stron internetowych, gier i aplikacji oraz uzyskają umiejętność odróżniania źródeł legalnych od nielegalnych. Moduł Rodzic w internecie przygotowuje rodzica do roli przewodnika dla dziecka po świecie wirtualnym. Moduł Moje finanse i transakcje w sieci uczy skutecznie załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Uczestnicy nabęda umiejętności prowadzenia własnych elektronicznych kont bankowych oraz korzystania usług e-administracji. Moduł Działam w sieciach społecznościowych nauczy uczestników bezpiecznego poruszania się w świecie sieci społecznościowych. Natomiast poprzez moduł Rolnik w sieci rolnicy nabędą umiejętności niezbędne do sprawnego prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez m.in. wyszukiwanie niezbędnych informacji, poruszania się po forach rolniczych czy korzystania z e-administracji. Aby zrealizować podjęte będą działania w zakresie promocji, cateringu, zatrudnienia instruktorów, zakupu sprzętu komputerowego oraz zarządzania projektem.   Wnioskodawca uwzględni standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 na poziomie AA) w odniesieniu do m.in. plików multimedialnych które mogą powstać w trakcie realizacji mikroprojektu. Wnioskodawca zapewni publikację utworów przygotowanych w ramach mikroprojektu w sposób otwarty, przez co należy rozumieć dostępność materiałów na jednej z wolnych licencji (PL, BSD, MIT; dot. innych treści: CC-By-SA) zapewniających możliwość dowolnego wykorzystywania utworu, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. Realizacja projektu ma  przynieść następujące korzyści: Nabycie nowych umiejętności cyfrowych przez uczestników projektu.

•Ułatwienie dostępu dla uczestników projektu do e-administracji. Nabycie umiejętności w zakresie bankowości internetowej oraz bezpieczeństwa poruszania się po sieci w tym po portalach społecznościowych.

• Najważniejszym efektem będzie zmniejszenie liczy osób wykluczonych cyfrowo mieszkających na terenie gminy Siennica Różana

Wartość projektu: 42226 zł. Wartość dofinansowania: 100%