Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Rozmiar tekstu:

 Siennica Różana, dnia 4 września  2017 r.

 

 I N F O R M A C J A

                         Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu  11 września 2017 r. (poniedziałek) w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.         

  Początek obrad godz. 13:00

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Siennicy Różanej w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Siennicy Różanej.
 12. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Nadleśnictwem Chełm i Gminą Chełm w sprawie współdziałania realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 109870L w miejscowości  Zwierzyniec  w Gminie  Siennica Różana oraz nr 105068L w miejscowości Stare Depułtycze w Gminie Chełm”.
 13. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce meldowania  posiadały na terenie Gminy Siennica Różana.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
 16. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 18. Zakończenie obrad

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Leszek Proskura