Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 20 grudnia 2017 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

 

Początek obrad godz. 9 oo
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji
3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
4. Interpelacje i zapytania Radnych
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej (WPF)
8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r.
10. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia w 2018 pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
11. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r.
12. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
16. Zakończenie obrad

Wójt Gminy
/-/ Leszek Proskura