Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 lutego 2018 r.


Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.), niniejszym podaje
się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

ZARZĄDZENIE NR 32
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów
oraz rad gmin w województwie lubelskim


Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.1), po porozumieniu
z Komisarzami Wyborczymi w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz odrębnie dla każdej rady do rad powiatów i rad gmin
w województwie lubelskim, w wyborach w roku 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia w każdej gminie województwa lubelskiego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Przemysław Czarnek

Załącznik nr 1 - pobierz