Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do wynajmu - niewyodrębniony lokal niemieszkalny - usługowy, składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni 35.50 m2, znajdujący się w parterowym, drewnianym budynku położonym na działce ewidenc

Siennica Różana, dnia 26.07.2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU.

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny - usługowy, składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni 35.50 m2, znajdujący sięw parterowym, drewnianym budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 275/8, obręb Rudka, gmina Siennica Różana, adres: Rudka 24 B.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny - usługowy, składający się z 2 pomieszczeńo powierzchni 35.50 m2, znajdujący się w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 275/8, obręb Rudka, gmina Siennica Różana, powierzchnia działki 0.07 ha.

Działka ewidencyjna 275/8 położona w obrębie Rudka, gmina Siennica Różana zapisana jest w KW nr ZA1K/00036755/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy
w Krasnymstawie.

2) powierzchnia użytkowa lokalu: 35.50 m2;

3) opis nieruchomości:

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny - usługowy, składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni 35.50 m2, znajdujący się w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 275/8, obręb Rudka, gmina Siennica Różana, powierzchnia działki 0.07 ha.

Budynek drewniany, parterowy (rok budowy 1995), wyposażony w instalację wodną, gazową i elektryczną.

Działka nieogrodzona. Przed budynkiem nieutwardzony parking dla klijentów.

Oddany w najem na okres jednego roku od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Lokal niemieszkalny - usługowy.

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: nie dotyczy;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: 

Stawka czynszu wynosi 50 zł plus VAT.

Opłaty za media według wskazań liczników, zgodnie z umową najmu oraz na podstawie odrębnych umów z dostawcami mediów.

9) termin wnoszenia opłat czynszu: do końca każdego miesiąca za dany miesiąc;

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.):  nie dotyczy;

 

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 26.07.2018 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 26.07.2018 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Rudka a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.