Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 14 września 2018 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 09.00


1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjecie uchwały w spr. zmiany w WPF.
6. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w spr. zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego.
8. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
9. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach,
10. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat
11. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat
12. Podjęcie uchwały w spr. wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
13. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów,
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy

/-/         

Leszek Proskura