Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy - działki numer 779 i 780, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powierzchnia 0.45 ha.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy - działki numer 779 i 780, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powierzchnia 0.45 ha.