Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ostatnio dodane

Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Siennica Różana z dnia 28-12-2018 r.

Siennica Różana, dnia 18 grudnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.


Początek obrad godz. 9.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej (WPF).
8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.
11. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r.
12. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siennica Różana”.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Siennica Różana.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Siennica Różana.
19. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.
20. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy
/-/
Leszek Proskura