Ogłoszenia

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Siennica Różana.

PGE Dystrybucja S.A. informuje że od dnia 26 - 27 lutego br. będą kontynuowane prace  eksploatacyjne w linii 15 kV Krasnystaw-Żdżanne.

W związku z powyższym wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, dla odbiorców na terenie Gminy Siennica Różana

Przebieg prac będzie uzależniony od warunków atmosferycznych oraz terenowych.

Pomimo tego, że zakres prac jest bardzo szeroki, to prace zostaną zorganizowane, tak aby przerwy w zasilaniu były jak najkrótsze,

 

Harmonogram planowanych wyłączeń energii elektrycznej:

 

Data

Godziny planowanych przerw

Obszar

Stacja

2019-02-26

07:30 - 09:30

Siennica Różana

Siennica Królewska Duża

POM 1, GS, Kolonia, Siennica Duża 3

2019-02-26

07:30 - 15:30

Siennica Różana /BOZAMET/

POM 2

2019-02-26

07:30 - 13:30

Siennica Królewska Duża

Siennica Królewska Mała

Siennica Różana nr 224-227

Siennica Królewska Duża: 1,2

Siennica Królewska Mała: 1, 2, 3

2019-02-26

14:00 - 16:00

Siennica Różana

 Siennica Królewska Duża

POM 1, GS, Kolonia, Siennica Duża 3

2019-02-27

07:30 - 09:30

Siennica Królewska Duża

Siennica Królewska Mała

Siennica Różana nr 224-227

Siennica Królewska Duża: 1,2

Siennica Królewska Mała: 1, 2, 3

2019-02-27

16:00 - 18:30

Siennica Królewska Duża

Siennica Królewska Mała

Siennica Różana nr 224-227

Siennica Królewska Duża: 1,2

Siennica Królewska Mała: 1, 2, 3