Ogłoszenia

Informacja o posiedzeniu Komisji oświaty w dniu 27.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i przyjecie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich posiedzeń Komisji.
  3. Analiza zestawienia z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej.
  4. Zaopiniowanie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  6. Dyskusja, wolne wnioski.

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji

   /-/ Maria Kiliańska