Ogłoszenia

Informacja o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 27.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i przyjecie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok.
  4. Opracowanie Planu pracy Komisji skarg wniosków i petycji na 2019 rok.
  5. Dyskusja, wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

                   /-/ Wiesława Popik