Ogłoszenia

Informacja PLW w sprawie nowego podziału powiatu krasnostawskiego na obszar ochronny, objęty ograniczeniami i zagrożony w związku z ASF

Informacja PLW w sprawie nowego podziału powiatu krasnostawskiego na obszar ochronny, objęty ograniczeniami i zagrożony w związku z ASF - otwórz