Ogłoszenia

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna" Magdalena Sałek - Lewczyk - Wójt Gminy Jabłonna zapraszają na szkolenia „sukces w sukcesji - skuteczna sukcesja gospodarcza gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”,