Ogłoszenia

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji oświaty,zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiamy, że 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty,zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy.


Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Stan przygotowania Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020: arkusz organizacyjny, dowóz uczniów, stan bazy, wykonane remonty.
4. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasistów oraz losów absolwentów Szkoły Podstawowej.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
6. Dyskusja, wolne wnioski.Przewodnicząca Komisji
/-/ Maria Kiliańska