Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 16 sierpnia 2019 r.


I N F O R M A C J A


Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 09.00


1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkoły prowadzonej przez Gminę Siennica Różana.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Banach