Ogłoszenia

Informacja o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

I N F O R M A C J A

 

o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

 

         W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. wyborami do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszeniem nadmiernej ilości kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych,  uprzejmie informuję, że składy Komisji będą ustalane w drodze publicznego losowania.

         Publiczne losowanie składów Komisji odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Siennica Różana (I piętro) w dniu 6 października 2015 r. o godz. 900.

 

Siennica Różana , dnia 02 października 2015 r.

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                           /-/ Leszek Proskura