Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmianie terminów uiszczania opłat.

Wójt Gminy Siennica Różana zawiadamia, że Rada Gminy Siennica Różana w dniu 12 lipca 2016 r. podjęła nową uchwałę Nr XIV/89/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2016.3172).

Opłata za gospodarowanie będzie nadal obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, a nowe stawki obowiązujące od 1 sierpnia 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 

Czytaj więcej...

Inforamcja o sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 25 lipca 2016 r.

I N F O R M A C J A

            Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się   w dniu  27 lipca  2016  r. ( środa) w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

       

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Przebudowa drogi gminnej nr 109862L relacji Siennica Królewska Mała – Siennica Królewska Duża od 0+000,00 km do 0+994,77 km”.

Zakres inwestycji:
Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 109862L  Siennica Królewska Mała – Siennica Królewska Duża na odcinku 994 m. Zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej, szerokości 4.0 m oraz pobocza obustronne szerokości 0,50 m.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie:
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- warstwy wiążącej z masy betonu asfaltowego,

- podbudowy w kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Całkowity koszt inwestycji: 682 772,85 zł zł.
Poziom dofinansowania: 434 448 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).
Planowany termin rozliczenia: grudzień 2017r.

Inforamcja o sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 1 lipca 2016 r.

I N F O R M A C J A

           

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się   w dniu  12 lipca  2016  r. ( wtorek) w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

 

Czytaj więcej...

Oferta pracy firmy Solid Security

Firma Solid Security ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Ochrony Fizycznej w miejscowości Krasnystaw - Cersanit

Poniżej pełna oferta wraz z danymi kontaktowymi (kliknij aby powiększyć)

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Zapytanie ofertowe

Siennica Różana, 08 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Baraki, Kozieniec, Siennica Królewska Duża, Stójło, Wola Siennicka i Żdżanne dla projektu współfinansowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy) – kwota przed postępowaniem przetargowym.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Siennica Różana o ustnym przetargu dotyczącym działki nr 1547 w obrębie Wola Siennicka

Siennica Różana, dnia 25.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Siennica Różana

WÓJT GMINY SIENNICA RÓŻANA

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w dniu 16 maja 2016 r. wywieszono, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży. W dniu 16 maja 2016 r. informację o wywieszeniu tego wykazu opublikowano również w „Dzienniku wschodnim” oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Maciejów.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

Zaproszenie na koncert

Wójt Gminy Siennica Różana serdecznie zaprasza za koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbędzie się w dnia 15 maja (niedziela) 2016r. od godziny 17.00 w amfiteatrze przy Zespole Szkół w Siennicy Różanej.

Wstęp wolny.

Podkategorie