Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

  KOMUNIKAT  NR 1/2018

 

z dnia 24 maja 2018r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni  
o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku
 dzieci i młodzieży.

 

 

 W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas sezonu turystycznego na terenie województwa lubelskiego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni o ich obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej...

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana, tel: 82-575-92-81

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

 1. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Dołhan email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji: Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ankietowe Badania Rolne

Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

Serdecznie zapraszamy na zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, który odbędzie  się w  dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 1600.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

           

Czytaj więcej...

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania mammograficzne - 12 czerwca 2018r.

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Czytaj więcej...

Podziękowanie

Podziękowanie

       W imieniu mieszkańców Siennicy Królewskiej Małej chciałabym złożyć ogromne podziękowania dla firmy Cersanit Krasnystaw za wsparcie finansowe w kwocie 3 860 złotych oraz wyposażenie w postaci: wysokiej jakości armatury łazienkowej.

         Dzięki firmie możliwa była budowa od podstaw dwóch nowych toalet, które będą służyć przez lata obecnym i przyszłym pokoleniom Siennicy Królewskiej Małej.

 

Z poważaniem,

Radna Agnieszka Warda

Marszałek Województwa zaprasza na spotkanie dla przedsiębiorców pod nazwą " BIZNES LUBELSKIE "

Marszałek województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

zaprasza na spotkanie z cyklu regionalnych wydarzeń biznesowych pod nazwą BIZNES LUBELSKIE

Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Komitet Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w Siennicy Różanej

ma zaszczyt zaprosić do udziału w

Gminnych Obchodach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości,

które odbędą się 13 maja 2018 roku

W programie:

 • 1200 Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Siennicy Różanej
 • 1300  Przemarsz uczestników do amfiteatru
 • 1330  Część oficjalna oraz przemówienia gości
 • 1400 Część artystyczna w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz lokalnych zespołów artystycznych
 • 1600  Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Dla uczestników przewidziana tradycyjna wojskowa grochówka

Podkategorie