Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ostatnio dodane

Ogłoszenia

Informacja dla hodowców drobiu dotycząca wirusa grypy ptaków.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja o zmianie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Uwaga

Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Załącznik - skan ustawy Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 17 października 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana pod lokalizację ropociągu

Siennica Różana, dnia 17.10.2016 r.

Wójt Gminy Siennica Różana

 OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Siennica Różana pod  lokalizację ropociągu oraz strefy bezpieczeństwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko     (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy  Siennica Różana pod  lokalizację ropociągu oraz strefy bezpieczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 17 października 2016 r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana pod lokalizację ropociągu

 

 

 

Siennica Różana, dnia 17.10.2016 r.

Wójt Gminy Siennica Różana

 OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana pod lokalizację ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. Zmiany Studium.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana pod lokalizację ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY SIENNICA RÓŻANA

 informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) w  dniu 14 października 2016 r.  wywieszono, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do  sprzedaży.

 

Załącznik: wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja o pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały straty spowodowane wystąpieniem gradu w 2016 roku


Producenci rolni, będą mogli od 17 do 31 października br. składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie udostępniony na stronie internetowej Agencji.

Szczegółowe informacje: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-kleskowa.html

LGD Krasnystaw PLUS zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjno - doradczych

Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjno - doradczych organizowanych  dla mieszkańców powiatu krasnostawskiego zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020 odbędą się w dniach: 03 i 25 październka 2016r. w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 o godz. 9.00.

Czytaj więcej...

List Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie

List Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie dotyczący przekazania padłej trzody chlewnej, oraz szczepień lisów metodą doustną.

Czytaj więcej...

Podkategorie