Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ostatnio dodane

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Siennica Różana, 08 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Baraki, Kozieniec, Siennica Królewska Duża, Stójło, Wola Siennicka i Żdżanne dla projektu współfinansowanego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy) – kwota przed postępowaniem przetargowym.

 

Czytaj więcej...

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Siennica Różana.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Siennica Różana o ustnym przetargu dotyczącym działki nr 1547 w obrębie Wola Siennicka

Siennica Różana, dnia 25.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Siennica Różana

WÓJT GMINY SIENNICA RÓŻANA

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w dniu 16 maja 2016 r. wywieszono, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Siennica Różana wykaz nieruchomości, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży. W dniu 16 maja 2016 r. informację o wywieszeniu tego wykazu opublikowano również w „Dzienniku wschodnim” oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Maciejów.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

Zaproszenie na koncert

Wójt Gminy Siennica Różana serdecznie zaprasza za koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbędzie się w dnia 15 maja (niedziela) 2016r. od godziny 17.00 w amfiteatrze przy Zespole Szkół w Siennicy Różanej.

Wstęp wolny.

Odnawialne Źródła Energii

 Ogłoszenie

 

Odnawialne Źródła Energii (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne) – podpisywanie umów użyczenia

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków dla działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 informujemy, że Gmina Siennica Różana przystępuje do kolejnego etapu przygotowania dokumentacji. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy złożyli ankiety o chęci uczestnictwa w projekcie, na podpisanie umowy użyczenia nieruchomości (umowę podpisują wszyscy właściciele/ współwłaściciele) do dnia 26 kwietnia 2016 r. do Urzędu Gminy Siennica Różana.

Prosimy także o przygotowanie dowodów osobistych oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.

Umowa użyczenia stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

II Turniej Szachowy

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców na

II Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana,

który odbędzie się 17 kwietnia 2016 roku od godziny 10.30

w budynku Centrum Kultury w Siennicy Różanej

Informacja dotycząca sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 17 marca 2016 r.

 

  I N F O R M A C J A

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się   w dniu  22 marca 2016  r. ( wtorek) w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej. Początek obrad godz. 11 oo. 

Czytaj więcej...

Harmonogram Zebrań wiejskich

Harmonogram Zebrań wiejskich - Marzec 2016r.

Pożegnanie.

 

Szanowni mieszkańcy,

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 9 marca 2016r.  odszedł od nas Pan Franciszek Piątkowski Zasłużony dla Gminy Siennica Różna. Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, pomysłodawca i organizator Wakacyjnej Akademii Reportażu imienia Ryszarda Kapuścińskiego, od lat aktywnie uczestniczył w życiu gminy.

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się 11 marca (piątek) 2016r. o godzinie 15.00 w Kaplicy Cmentarza Rzymsko Katolickiego przy ul. Lipowej 16, 20-024 w Lublinie.

Rodzinom oraz przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Z poważaniem
Wójt Gminy.

Podkategorie