Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Zarejestruj narodziny swojego dziecka online

 

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Mammografia w technologii cyfrowej

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 18 czerwca 2018 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Centrum Studiów Inżynierskich) Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm.


Początek obrad godz. 10.00

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

"Seniorze zadbaj o słuch"

Zapraszamy wszystkich chętnych po 60 roku życia na bezpłatne badanie słuchu prowadzone przez firmę Słuchmed.

Dnia 19 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00 - 15.00 parking przy Urzędzie Gminy.

Nie jest wymagana rejestracja.

  

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Gmina Siennica Różana zamierza uczestniczyć w projekcie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców.

W związku z tym serdecznie zapraszamy osoby w wieku 25 – 74 lata do udziału w projekcie.

Chętnych prosimy o rejestrację w Urzędzie Gminy Siennica Różana osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 czerwca 2018 r.

Formularz zgłoszenia –           pobierz(docx)          pobierz(pdf)

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w następujących dziedzinach:

 • „Działam w sieciach społecznościowych”
 • „Kultura w sieci”
 • „Moje finanse i transakcje w sieci
 • „Rodzic w Internecie”
 • „Rolnik w sieci”
 • „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Kolonie letnie w Zakopanem dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy działające na terenie województwa lubelskiego otrzymało dotację na organizację kolonii letnich w Zakopanem dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.  

Termin kolonii: 21.07.2018 -02.08.2018 (13 dni)
Miejsce: Dom Wypoczynkowy "U Kasi", Zakopane
Uczestnicy: 80 dzieci w wieku 8-16 lat 

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

(ŻÓŁTA STREFA)

 

W związku z rozporządzeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

 

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Gmina Siennica Różana informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 139/2018/D/OZ z dnia 24.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

  KOMUNIKAT  NR 1/2018

 

z dnia 24 maja 2018r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni  
o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku
 dzieci i młodzieży.

 

 

 W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas sezonu turystycznego na terenie województwa lubelskiego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni o ich obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana, tel: 82-575-92-81

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

 1. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Dołhan email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji: Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593

Podkategorie

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/platne/siennicarozana/public_html/templates/siennica/functions.php on line 593