Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 27.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjecie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok.
 4. Opracowanie Planu pracy Komisji skarg wniosków i petycji na 2019 rok.
 5. Dyskusja, wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

                   /-/ Wiesława Popik

 

Informacja o posiedzeniu Komisji rewizyjnej w dniu 27.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjecie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średniego  wynagrodzenia nauczycieli za rok 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 5. Zapoznanie się z protokołami ze wszystkich kontroli zewnętrznych, które były przeprowadzone w Urzędzie Gminy w 2018 roku, przedstawienie Radzie Gminy wyników tych kontroli oraz sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.
 6. Kontrola wydatkowania środków pochodzących z dotacji budżetu Gminy na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 8. Dyskusja, wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

     /-/ Dariusz Sęczkowski

Informacja o posiedzeniu Komisji oświaty w dniu 27.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjecie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Analiza zestawienia z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej.
 4. Zaopiniowanie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji

   /-/ Maria Kiliańska

Wsparcie działalności dla zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich

 

                            

 

Drogie, Szanowne Panie,

Z inicjatywy rządu Sejm uchwalił ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, w której zawarto bardzo konkretne - finansowe i administracyjne - narzędzia wsparcia działalności dla zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich. To przede wszystkim realna pomoc finansowa - od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatna obsługa prawna, ułatwienia formalne.

Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich; działającą na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Wspiera rozwój terenów wiejskich.

Czytaj więcej...

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Szkolenie „OZE- Szansa na Innowacyjne Rolnictwo”

Uprzejmie informuję o możliwości rejestracji na bezpłatne szkolenie „OZE- Szansa na Innowacyjne Rolnictwo”, które jest organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniu 21.03.2019 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do rejestracji i udziału w tym spotkaniu. Rejestracja odbywa się do 20.03.2019 r. pod numerami telefonów znajdujących się na ulotce.

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Wójt Gminy Siennica Różana wraz z pracownikami urzędu, a także Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, składają wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i radości. Aby spełniały się Wasze wszystkie najskrytsze marzenia…

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Informuję, że w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana, poświęcone rozpatrzeniu pisma mieszkańców Sołectwa Rudka dotyczącego wyborów Sołtysa, które odbyły się 18 lutego 2019 roku.

 

Przewodniczący Komisji
                                                                           /-/ Dariusz Sęczkowski

Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Siennica Różana z dnia 27.02.2019

Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo obrad Sesji Rady Gminy Siennica Różana z dnia 27 lutego 2019. Rozpoczęcie o godzinie 8.00

 

Bezpośredni link do transmisji na żywo poniżej:

Czytaj więcej...

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 22 lutego 2019 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. (środa) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.


Początek obrad godz. 8.00

Czytaj więcej...

Podkategorie