Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 18 czerwca 2018 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Centrum Studiów Inżynierskich) Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm.


Początek obrad godz. 10.00

Czytaj więcej...

"Seniorze zadbaj o słuch"

Zapraszamy wszystkich chętnych po 60 roku życia na bezpłatne badanie słuchu prowadzone przez firmę Słuchmed.

Dnia 19 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00 - 15.00 parking przy Urzędzie Gminy.

Nie jest wymagana rejestracja.

  

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Gmina Siennica Różana zamierza uczestniczyć w projekcie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców.

W związku z tym serdecznie zapraszamy osoby w wieku 25 – 74 lata do udziału w projekcie.

Chętnych prosimy o rejestrację w Urzędzie Gminy Siennica Różana osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 czerwca 2018 r.

Formularz zgłoszenia –           pobierz(docx)          pobierz(pdf)

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w następujących dziedzinach:

 • „Działam w sieciach społecznościowych”
 • „Kultura w sieci”
 • „Moje finanse i transakcje w sieci
 • „Rodzic w Internecie”
 • „Rolnik w sieci”
 • „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” 

Kolonie letnie w Zakopanem dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy działające na terenie województwa lubelskiego otrzymało dotację na organizację kolonii letnich w Zakopanem dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.  

Termin kolonii: 21.07.2018 -02.08.2018 (13 dni)
Miejsce: Dom Wypoczynkowy "U Kasi", Zakopane
Uczestnicy: 80 dzieci w wieku 8-16 lat 

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

(ŻÓŁTA STREFA)

 

W związku z rozporządzeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

 

Czytaj więcej...

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Gmina Siennica Różana informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 139/2018/D/OZ z dnia 24.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

  KOMUNIKAT  NR 1/2018

 

z dnia 24 maja 2018r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni  
o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku
 dzieci i młodzieży.

 

 

 W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas sezonu turystycznego na terenie województwa lubelskiego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni o ich obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej...

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana, tel: 82-575-92-81

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

 1. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Dołhan email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji: Urząd Gminy Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy w Siennicy Różanej, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ankietowe Badania Rolne

Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej

Serdecznie zapraszamy na zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej, który odbędzie  się w  dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 1600.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

           

Czytaj więcej...

Podkategorie