Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Gospodarka niskoemisyjna - zakończenie projektu

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PN. „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SIENNICA RÓŻANA – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ”

 

Gmina Siennica Różana zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Siennica Różana – plan gospodarki niskoemisyjnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy Siennica Różana, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Dzięki wskazanym w PGN planie działań gmina Siennica Różana i podmioty z terenu gminy będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na zadania z następujących obszarów: gmina: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Zainstalowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej, Instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych przez gminę i budynkach jednostek gminnych,Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE; społeczeństwo: Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych, Zainstalowanie OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy; transport: Modernizacja dróg gminnych, Wymiana pojazdów wykorzystywanych przez gminę i jednostki podległe oraz OSP w sposób ograniczający emisję, Rozbudowa infrastruktury rowerowej (m.in. ścieżki rowerowe, stojaki rowerowe, wiaty); przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne: Termomodernizacja budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne na terenie gminy, Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne – instalacja urządzeń poprawiających bilans energetyczny lokalnych firm, Budowa instalacji OZE, Zainstalowanie OZE w budynkach służących działalności gospodarczej i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy.