Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Obwieszczenie dot. planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Siennica Różana

 

 

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siennica Różana”

Na podstawie art. 57 ust 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siennica Różana”.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. znak: WSTII.410.12.2015.DB Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, uzgodniła odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siennica Różana”. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siennica Różana” jest dokumentem strategicznym gminy, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siennica Różana” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Siennica Różana”.

  

Wójt Gminy

/-/ Leszek Proskura

 

Załącznik do obwieszczenia - Uzasadnienie