Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Realizowane projekty

Poznaj swoje możliwości 2014

Projekt systemowy pn. „Poznaj swoje możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej  realizuje projekt systemowy pn. „Poznaj swoje możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Czas trwania projektu

 

od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

Budżet

 

Całkowita kwota projektu wynosi 63 318,28 zł,

w tym: wkład własny: 6 648,42 zł,

płatność ze środków europejskich: 53 820,54 zł

dotacja celowa z budżetu krajowego: 2 849,32 zł

 

Jakie są cele projektu?

 

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 6 osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica Różana będących klientami pomocy społecznej do końca 2014 r. 

    

Kim są uczestnicy/uczestniczki projektu?

 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby zamieszkujące na terenie gminy Siennica Różana, w wieku aktywności zawodowej,  bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja uczestników/uczestniczek dokonali pracownicy socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownicy socjalni z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie przeprowadzili wywiady środowiskowe i podpisali kontrakty socjalne w miejscu zamieszkania. Ponadto projekt zakładał przeprowadzenie dla każdego uczestnika/uczestniczki diagnozy potrzeb, która nastąpiła w trakcie realizacji projektu systemowego przed objęciem osoby wsparciem, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego

Do udziału w projekcie zadeklarowało się 8 osób, w tym z 6 osobami zawarto kontrakty socjalne, a 2 osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

 

Działania:

 

Zadanie 1. Aktywna integracja

 

W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe), aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i aktywizacji edukacyjnej (kursy, szkolenia, warsztaty). Szczegóły zastosowanych form wsparcia aktywnej integracji zostaną określone indywidualnie dla każdego uczestnika według potrzeb i założeń kontraktów.

  •  Trening kompetencji zawodowych

                   Harmonogram

 

 

  •  Trening kompetencji i umiejętności społecznych

                   Harmonogram

 

 

 

  •  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych

                   Harmonogram

   

 

 

  •  Florystyka i bukieciarstwo

                   Harmonogram

  

 

 

  •  Operator koparko - ładowarki

                   Harmonogram

 

 

 

Zadanie 2.   Praca socjalna

 

Na rzecz poprawy funkcjonowania uczestników/uczestniczek i ich rodzin w środowisku społecznym prowadzona jest praca socjalna przez 3 pracowników socjalnych z 4 zatrudnionych w Ośrodku.

 

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

 

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych.

 

Zadanie 4. Zarządzanie projektem

 

Zarządzanie projektem prowadzone jest przez zespół projektowy w skład którego wchodzą koordynator i 3 pracowników socjalnych.

 

Zadanie 5. Promocja projektu                                                              

 

Akcja informacyjna i  promocyjna polegała na:

  •   umieszczeniu na dokumentach związanych z realizacją projektu systemowego informacji o współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS oraz obowiązujących logotypów;
  •   poinformowaniu uczestników/uczestniczek projektu systemowego o współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS;
  •   oznaczeniu pomieszczeń, w których prowadzony będzie projekt systemowy;
  •   oznaczeniu miejsca pracy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu;
  •   zamieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej i jej aktualizacji.

 

 Podsumowanie działań projektowych 2014