Realizowane projekty

Realizowane projekty

"Poznaj swoje możliwości"

Gmina Siennica Różana/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej realizuje Projekt systemowy „Poznaj swoje możliwości”. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1

Strona wykonana w ramach projektu systemowego "Poznaj swoje możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.