ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE 

Informuję, że w dniu 7 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana.


Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Omówienie tematu dróg dojazdowych do pól.
4. Spotkanie z Zarządem Kół Łowieckich.
5. Zaopiniowanie sprawy funduszu sołeckiego.
6. Analiza wykonania płatności podatku rolnego (wpływy, zaległości i zwolnienia).
7. Zaopiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań gminy.
8. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
                       /-/ Marzena Dubaj