Postanowienie nr 304/2019 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie nr 304/2019 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz