Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63

Rok 2007

Święto Kobiet w Gminie Siennica Różana

Dnia 8 marca 2007 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Siennica Różana odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość została zorganizowana przez Wójta Gminy, całość odbyła się w Domu Ludowym w Siennicy Różanej.

W spotkaniu udział wzięły panie z Gminy Siennica Różana:

 • Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy,
 • Przewodnicząca Rady Kobiet pani Maria Jeleń,
 • Radne Rady Gminy Siennica Różana,
 • Sołtyski z terenu gminy,
 • Dyrektorki szkół:
  - pani Halina Chojnacka
  - pani Elżbieta Gap,
 • Przedstawicielki służby zdrowia
  - pani Alicja Jaremek
  - pani Elżbieta Podgórska Derwich
  - pani Lucyna Łysakowska,
 • Przewodnicząca Gminnej Komisji Alkoholowej
  - pani Elżbieta Zadrąg,
 • Przedstawicielki Związku Emerytów i Rencistów Koła Gminnego w Siennicy Różanej
  - pani Wanda Stelmach
  - pani Bronisława Czerwińska
  - pani Maria Zając-Moskwa,
 • pracownicy kultury z panią Dyrektor GOK Dorotą Bzikot,
 • poetka ludowa pani Krystyna Winiarczyk,
 • przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Siennicy Różanej
  - pani Anna Frańczak,
 • przedstawicielka kombatantów pani Halina Skiba,
 • pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej.

Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Poniżej kilka fotografii.

 


Dnia 8 marca 2007 r. o godz. 16.00 Koło Gospodyń Wiejskich w Boruniu zorganizowało uroczystość obchodów Dnia Kobiet. Na spotkanie zaproszono Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka oraz Wójta Gminy Leszka Proskurę, którzy złożyli najserdeczniejsze życzenia paniom.

Poniżej fotografia.


Dnia 8 marca 2007 r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd OSP w Wierzchowinach i Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach.

Na spotkaniu omówiono sprawy związane z działalnością OSP przedłożono sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku oraz wręczono odznaki wysługi lat członkom OSP.

Spotkanie powiązano z obchodami Dnia Kobiet. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych - Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Wójt Gminy Leszek Proskura, przedstawiciel PSP Z-ca Komendanta Zbigniew Bojarczuk, Stanisław Kubina, Janusz Dobosz oraz przedstawiciel Rady Powiatu Ludwik Kafarski.

Poniżej fotografie.


11 marca bieżącego roku w Urzędzie Gminy Siennica Różana odbyło się posiedzenie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. W posiedzeniu uczestniczyło 70 osób. Spotkanie poświęcone było działalności Koła na 2007 rok oraz przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań w 2006r.

Druga część spotkania poświęcona była obchodom Dnia Kobiet. Życzenia paniom złożyli Wójt Gminy Leszek Proskura oraz V-ce Prezez Koła Marian Witkowski.

Poniżej fotografie.


Z okazji Dnia Kobiet w dniu 11 marca 2007 roku w Stójle odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stóle. W uroczystości uczestniczyły panie z KGW w Stóljle.

Zaproszono gości; Wójta Gminy Leszka Proskurę, Przewodniczącą Rady Kobiet Marię Jeleń, sołtyskę wsi Stójło panią Urszulę Truskowską.


Dnia 11 marca 2007r. w Maciejowie odbyło sie spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Leszek Proskura, Radny Gminy Siennica Różana Kargul Bogdan.


Dnia 13 marca 2007 roku w Woli Siennickiej odbyło się spotkanie poświęcone obchodom Dnia Kobiet. Zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Siennickiej. W uroczystości udział wziął chór mieszany "Echo", Zarząd OSP z Woli Siennickiej oraz przedstawiciele samorządu lokalnego. Uroczystość uświetniała muzyka ludowa. Wójt Gminy Leszek Proskura oraz przedstawiciele OSP złożyli najserdeczniejsze życzenia paniom z okazji ich święta.

Poniżej fotografie.