Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63

Rok 2007

Projekt Szkoły Podstawowej w Zagrodzie

W ramach „KOMPLEKSOWEGO WYRÓWNYWANIA UCZNIOWSKICH SZANS EDUKACYJNYCH W POWIECIE KRASNOSTAWSKIM”

Szkoła Podstawowa w Zagrodzie realizuje projekt:

„BYĆ ŚWIADOMYM ODBIORCĄ, ZNAĆ SWOJE ZDOLNOŚCI, AKTYWNIE I TWÓRCZO ŻYĆ”.

Cel ogólny projektu:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez umożliwienie dostępu do zasobów kultury wysokiej.

Cele bezpośrednie:
Kształtowanie postawy aktywnego i świadomego odbiorcy i twórcy kultury na miarę swoich możliwości.
Wyrabianie potrzeby utożsamiania się ze swoją Małą Ojczyzną.

W trakcie trwania projektu – od 11.06.2007 r. do 14.12.2007 r. – zostanie zrealizowanych sześć działań:

  1. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci młodszych – „Rozwijanie aktywności twórczej dziecka z elementami edukacji teatralnej”,
  2. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci starszych – „Koło teatralne”,
  3. Zajęcia warsztatowe uczące obsługi aparatu cyfrowego i obróbki cyfrowej zdjęć,
  4. Wycieczka mająca na celu przybliżenie jej uczestnikom wytworów ludzi z zakresu kultury wysokiej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
  5. Wystawa fotograficzna prezentująca dorobek uczestników warsztatów,
  6. Zaprezentowanie przygotowanych teatrzyków podczas imprezy środowiskowej „Wieczór niespodzianek i wróżb”.

W zajęciach uczestniczyć będzie 32 uczniów.