Rok 2010

Otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Dnia Strażaka

2 maja 2010 r. gmina Siennica Różana świętowała z aż trzech powodów, a były nimi oddanie do użytku nowowybudowanego kompleksu boisk Orlik 2012, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Dzień Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele p.w. WNMP w Siennicy Różanej, skąd przemaszerowano pod kompleks boisk. Wójt Gminy pan Leszek Proskura przedstawił historię budowy boisk, źródła jej finansowania.

 

W imieniu mieszkańców gminy złożył podziękowania Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Marszałkowi Województwa Lubelskiego za współfinansowanie i pomoc merytoryczną podczas realizacji inwestycji. Podziękowania zostały skierowane również do konserwatora zabytków oraz wykonawców inwestycji.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi ksiądz Ryszard Siedlecki dokonał poświecenia boisk, na którym już za chwilę rozegrano pokazowe mecze. Dalsze uroczystości odbywały się już na amfiteatrze.

Przewodniczący Rady Gminy pan Waldemar Nowosad przypomniał o roli Konstytucji 3-go Maja, jej postępowości oraz okolicznościach, w jakich jej dzieło zostało zaprzepaszczone. Nawiązując do dnia św. Floriana podkreślił rolę, jaką w życiu gminy spełniają strażacy, którzy nie tylko walczą z żywiołami ale i wykonują szereg innych ważnych dla lokalnej społeczności zadań.

 

Marszałek Województwa Lubelskiego pan Krzysztof Grabczuk określił otwarte boisko realizacją prawa dzieci i młodzieży do rozwoju kultury fizycznej zwracając jednocześnie uwagę na ogrom całego projektu Orlik 2012. W słowach skierowanych do druhów strażaków stwierdził, że działalność ochotniczych straży pożarnych jest doskonałym przykładem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Na zakończenie przemówienia Marszałek przekazał piłki Użytkownikom "Orlika".
Pani Agnieszka Miszczak-Płóciennik odczytała list w imieniu Ministra Rolnictwa zaś Radny Sejmiku Wojewódzkiego Wacław Cichosz złożył życzenia strażakom.

Uroczystość uświetniły występy Gminnej Orkiestry Dętej z Rejowca, Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Siennicy Różanej oraz Kapeli „Siennica”. Uroczystość poprowadziła Dorota Kowalczyk z zespołu „I co z tego”.