Rok 2010

Inauguracja Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego

W poniedziałek 28 czerwca 2010 r. w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyła się inauguracja drugiej edycji Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. W dwutygodniowych warsztatach dziennikarskich bierze udział czterdzieścioro maturzystów i studentów, którzy pod okiem specjalistów poznawać będą tajniki dziennikarstwa.

Koordynatorem Akademii jest red. Franciszek Piątkowski, którego organizacyjnie wspierają władze gminy Siennica Różana, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej. Podobnie jak przed rokiem patronat nad Akademią objął Marszałek Województwa Lubelskiego dr Krzysztof Grabczuk. Ranga WARRK niewątpliwie została podniesiona decyzją władz Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, na mocy której Akademia Reportażu uzyskała oficjalne wsparcie naukowe i finansowe uczelni.

Podobnie jak rok temu funkcję honorowego rektora Akademii pełni wdowa po wybitnym reportażyście dr Alicja Kapuścińska, której w tym roku w Siennicy Różanej towarzyszy również jej córka Rene Maisner. Pani Alicja Kapuścińska witając uczestników spotkania przyznała, że przybywając do Siennicy po raz pierwszy miała poważne obawy, czy słusznie zgodziła się by Akademia nosiła imię jej ś.p. męża, jednak doświadczywszy powodzenia zeszłorocznej edycji nie ma już takich obaw. Panie Alicja Kapuścińska i Rene Maisner dokonały odsłonięcia portretu Ryszarda Kapuścińskiego autorstwa Stanisława Miszczuka.

Marszałek Krzysztof Grabczuk zwrócił uwagę na olbrzymi potencjał drzemiący w Wakacyjnej Akademii, zwłaszcza w obliczu wsparcia jej przez UMCS. Wyraził on nadzieję, że sukces tej inicjatywy może rozpropagować naszą gminę na wielką skalę. Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski skupił się na wyjaśnieniu dlaczego tak potężna instytucja jaką jest UMCS zaangażowała się w skromną inicjatywę w niewielkiej gminie. Wśród głównych powodów wskazał sprawność organizacyjną i dobrą współpracę, które przyniosły powodzenie pierwszej edycji Wakacyjnej Akademii Reportażu.

Po części oficjalnej odbyła się szczególna prezentacja twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Jolanta Olszewska z Warszawskiego Teatru Dramatycznego przedstawiła monodram "Cesarz" na podstawie najbardziej znanego dzieła patrona Akademii Reportażu.