Rok 2010

Inauguracja projektu „Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi"

21 lipca 2010 w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyła się konferencja oficjalnie inicjująca realizację w gminie Siennica Różana projektu „Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi". Liderem projektu jest gmina Lubartów, partnerami projektu gminy Chodel, Ostrówek, Serniki, Siennica Różana i Sosnowica.

Wójt Gminy pan Leszek Proskura witając uczestników konferencji wyjaśnił przyczyny dla których nasza gmina przystąpiła do projektu i nadzieje jakie są z nim związane.

Koordynator projektu pan Michał Widomski przedstawił główne założenia projektu, wśród których znalazły się nawiązanie ściślejszej współpracy gmin uczestniczących w projekcie, wymianę doświadczeń oraz wykorzystanie różnic w charakterystyce poszczególnych gmin do wzajemnego uzupełniania się. Jako mechanizmy wykorzystywane w projekcie do promocji gmin i pozyskiwania inwestycji wymienił m.in. utworzenie centrum i punktów obsługi inwestora, publikację materiałów promocyjnych w mediach, organizację imprez masowych.

Magdalena Komaniecka, ekspert ze Związku Gmin Lubelszczyzny przedstawiła prezentację charakteryzującą potencjał gminy Siennica Różana. Wśród atutów gminy szczególnie wiele uwagi zostało poświęcone środowisku naturalnemu, działaniom proekologicznym oraz aktywności społecznej mieszkańców.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i instytucji.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013