Rok 2010

Biesiada kombatantów - żywa lekcja historii

Z inicjatywy Koła Regionalnego działającego w Zespole Szkół w Siennicy Różanej 28 października 2010 w budynku Urzędu Gminy odbyła się szczególna lekcja historii, podczas której uczniowie szkół mieli okazję poznać historię II wojny światowej nie z kart podręczników a od osób będącymi nie tylko jej naocznymi świadkami ale i po części współtwórcami.

W spotkaniu wzięli bowiem udział członkowie Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, którzy opowiedzieli o swoich przeżyciach wojennych, działalności konspiracyjnej oraz warunkach życia jakie na terenie gminy panowały podczas wojny i tuż przed jej wybuchem. Opowieści często odnosiły się do bardzo dramatycznych przeżyć osobistych ale nie zabrakło też bardziej pogodnych historii.

Niewątpliwie spotkanie z kombatantami było bardzo wartościowym doświadczeniem dla młodych ludzi biorących udział w spotkaniu, zwłaszcza gdy uświadomili sobie, że są w wieku, w jakim byli dzisiejsi kombatanci w momencie wybuchu wojny.