Rok 2010

Gminne Obchody 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Gminne Obchody 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbyły się 10 listopada 2010 r. rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Siennicy Różanej odprawiona przez ks. kanonika Józefa Kapronia. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, gdzie kombatanci, władze samorządowe oraz dyrektorzy szkół złożyli wieńce na pomniku „Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie ojczyzny w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r.”

Dalsza część obchodów odbyła się w Centrum Kultury w Siennicy Różanej. W części oficjalnej głos zabrali Wójt Gminy pan Leszek Proskura, Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak oraz Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pan Julian Kubina. W przemówieniach tych oddano hołd wszystkim, którzy poświecili życie dla Ojczyzny, którzy nie dopuścili do zatracenia kultury, języka i świadomości narodowej. Nie zabrakło również refleksji nad istotą patriotyzmu. Całej części oficjalnej obchodów towarzyszyły poczty sztandarowe oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Niezwykle nastrojową część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Siennicy Różanej. Wykorzystując utwory literackie i muzyczne odtworzyli nastrój, jaki panował w Polsce przed 92 latami – dramat ludzi zmęczonych przeżyciami I wojny światowej ale i również nadzieję związaną z odrodzenia się państwa polskiego po wieku zniewolenia.