Rok 2011

Konwent Wójtów Powiatu Krasnostawskiego

22 marca 2011 r. Gmina Siennica Różana była gospodarzem Konwentu Wójtów Powiatu Krasnostawskiego. W spotkaniu udział wzięli wójtowie lub ich zastępcy ze wszystkich gmin powiatu, a także przedstawiciele Urzędu Skarbowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska, Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw Plus, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Podczas konwentu zostały poruszone problemy inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, a w szczególności budowy kolektorów słonecznych, usuwania produktów zawierających azbest, gospodarki wodno-ściekowej. Poruszono również problem schroniska dla zwierząt, współpracę gmin z Urzędem Skarbowym oraz plany wspólnej organizacji mieszkań chronionych. Omówiono również zbliżające się nabory wniosków o środki unijne oraz problemy poruszane na Forum Gmin Lubelszczyzny takie jak likwidacja urzędów pocztowych, szerokopasmowy dostęp do Internetu, ścieżki rowerowe i melioracja.

Kolejny konwent wójtów został zaplanowany na początek maja w Żółkiewce.