Rok 2011

IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

12 kwietnia 2011 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana zgromadzili się delegaci oraz goście zaproszeni na IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siennicy Różanej.Na wstępie uczczono minutą ciszy 26 druhów, którzy w okresie od poprzedniego zjazdu na zawsze opuścili szeregi straży. Szczególnie uczczona została pamięć wieloletniego prezesa Zarządu Gminnego i Powiatowego ZOSP śp. druha Stanisława Kubiny.

24 delegatów na zjazd dokonało podsumowania i oceny upływającej pięcioletniej kadencji Zarządu. W tym okresie dokonano remontu 7 strażnic, pozyskano kilka samochodów strażackich, wymieniono umundurowanie oraz zmodernizowano sprzęt pożarniczy. Za pomoc merytoryczną przy pozyskiwaniu sprzętu szczególne podziękowania złożono na ręce Tadeusza Szyszko, dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Lublinie i Dariusza Pylaka Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie.

W skład nowowybranego Zarządu weszli druhowie: Ryszard Stasiuk (Prezes), Leszek Proskura (Wiceprezes), Janusz Dobosz (Komendant Gminny), Tomasz Dubaj (Sekretarz), Janusz Zając (Skarbnik) oraz jako członkowie: Marian Dzik, Marek Herbut, Stanisław Brzyszko, Krzysztof Malesza, Zbigniew Markiewicz, Jerzy Włodarczyk, Marek Kapeluszny, Sławomir Ganczarenko, Janusz Ścibak i Leszek Wrona.