Rok 2011

Parafialno-Gminne Święto Plonów

Uroczystości Parafialno-Gminnego Święta Plonów w Żdżannem 25 września 2011 r. rozpoczęły się od koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą pana Jeremiego Gieysztora.

Mszę Świętą dziękczynną za plony odprawił ksiądz Henryk Kozyra, który dokonał również poświęcenia nowej sceny mobilnej, na której odbywały się uroczystości oraz wieńców dożynkowych wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Siennickiej i w Żdżannem oraz przez uczniów Zespołu Szkół centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Na zakończenie mszy dokonano podzielenia bochenków chleba z tegorocznych zbiorów.

Proboszcz parafii w Żdżannem ks. Józef Serej podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Święta Plonów. Wspomniał również o planowanych remontach w zabytkowej świątyni i wokół niej.

Wójt Gminy Leszek Proskura w swoim przemówieniu skupił się na podziękowaniach dla rolników za ich trud wkładany w codzienną pracę oraz dla osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości. Zaapelował również o udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Starosta Krasnostawski Janusz Szpak nawiązał do bogatej tradycji polskiego rolnictwa oraz szacunku i nabożnością w naszym kraju wciąż podchodzi się do pracy na roli i jej efektów. Stwierdził również, że tradycyjna i naturalna polska żywność jest tym, czego inne państwa Unii Europejskie nam zazdroszczą. Wicemarszałek Województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk dziękując za zaproszenie na święto życzył rolnikom pomyślności. Potwierdził również zaakceptowanie przez Urząd Marszałkowski kolejnych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych.

W części artystycznej swoje umiejętności wokalne zaprezentowała młodzież działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury kierowana przez pana Zbigniewa Wolaninia. Zespół dziecięcy „Ogniki” kierowany przez panią Renatę Tywoniuk zaprezentował tańce ludowe.

Na zakończenie uroczystości wyniki tegorocznej edycji konkursu „Moje gospodarstwo bezpieczne i estetyczne” ogłosiła Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet pani Maria Jeleń. Wyróżnienia zdobyły panie: Feliksa Bednaruk (Żdżanne), Jolanta Plewa (Żdżanne), Anna Soczyńska (Siennica Różana), Henryka Brzyszko (Siennica Królewska Duża) i Wanda Nowicka (Siennica Królewska Duża). Nagroda specjalna przypadła pani Feliksie Brzyszko z Siennicy Królewskiej Dużej za szczególną pomysłowość, pracowitość, różnorodność gatunków i barw kwiatów oraz estetykę całej działki.