Rok 2011

Ćwiczenia zgrywające OSP na obiekcie spichlerza RSP Zagroda

Spokój niedzielnego popołudnia 30 października 2011 r. w Zagrodzie i Żdżannem zakłóciły syreny kilkunastu wozów strażackich mknących przez te miejscowości. Na szczęście tym razem nie oznaczało to wyjątkowo groźnego pożaru a ćwiczenia zgrywające na obiekcie zorganizowane przez Zarząd Gminny Związku OSP w Siennicy Różanej.

Zanim rozpoczęła się właściwa akcja, wszystkie jednostki z terenu gminy oraz zastęp PSP w Krasnymstawie stawiły się w strażnicy OSP w Żdżannem, gdzie odbyła się odprawa, na której przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz współpracy służb podczas akcji ratunkowych. Nakreślono również plan samej akcji oraz role, jakie miały odegrać w niej poszczególne zastępy.

Plan akcji zakładał pożar dawnego spichlerza Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie. Jednostki uczestniczące w akcji miały za zadanie nie tylko ugaszenie pozorowanego pożaru, ale również zabezpieczyć sąsiednie budynki przed przeniesieniem się na nie ognia. Część jednostek miała dostarczać wodę z oddalonych od miejsca akcji hydrantów i rzeki oraz zabezpieczyć ruch na przebiegającej nieopodal drodze wojewódzkiej. Zadania te udało się zrealizować bez większych komplikacji, a przede wszystkim bez obrażeń wśród strażaków i strat w sprzęcie.

Poza zawodową i ochotniczą strażą pożarną w ćwiczeniach uczestniczyła również policja i służba zdrowia, co nie tylko podniosło bezpieczeństwo samych ćwiczeń, ale również wzbogaciło je o element współpracy różnych służb podczas akcji ratunkowej. Choć przeprowadzenie akcji wg założonego z góry planu jest niewątpliwie łatwiejsze niż organizowana doraźnie walka z prawdziwym zagrożeniem, to również takie ćwiczenia przynoszą wiele korzyści. Pozwalają one nie tylko na sprawdzenie w praktyce teoretycznego planu, ale również ujawniają szczegóły, których nie dałoby się przewidzieć. Zacieśniają również współpracę służb oraz sprawdzają gotowości ludzi i sprzętu do działań ratunkowych.