Rok 2011

Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

W zorganizowanym 27 listopada 2011 r. przez Gminny Ośrodek Kultury Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej wzięło udział 13 zespołów wokalnych oraz 7 solistów. Uczestnicy przeglądu udowodnili, że o tak ważnych wartościach mogą śpiewać zarówno chóry jak i kapele ludowe. Poza konkursem wystąpiła również Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Siennicy Różanej.

Jury przeglądu w składzie: Katarzyna Gierula, Julian Kubina i Andrzej Woźniak postanowiła nagrodzić. następujących wykonawców:

W kategorii zespoły

I miejsce – Chór z Gorzkowa

II miejsce – Zespół „Tu i Tam”

III miejsce - Zespół „Słowianki”

Wyróżnienia – Zespół Chóralny z Żółkiewki, Kapela „Siennica”

 

W kategorii soliści

I miejsce – Agnieszka Proskura

II miejsce –Paweł Policha

III miejsce – Wioletta Policha

Wyróżnienie – Artur Proskura

W przeglądzie udział wzięli: Zespół Śpiewaczy „Melodia” z Siennicy Nadolnej; Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora „BIESIADA” z Krasnegostawu; Zespół Chóralny z Żółkiewki; Kapela „Siennica”; Żeński Zespół Ludowy „Sienniczanki” z Siennicy Różanej; Chór Mieszany „Echo” z Woli Siennickiej; Zespół Śpiewaczy „Słowianki” z Baraków; Zespół „Retro” z Łopiennika; Kapela Ludowa „Łopieńczacy”; Zespół Wokalny z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej; Chór z Gorzkowa; „Tu i tam”; „Happy Girls”; Soliści: Artur Proskura; Wioletta Mąka; Justyna Grygiel; Adrianna Tkaczyk; Anna Kaczor; Wojciech Koziej; Agnieszka Proskura; Paweł Policha; Wioletta Policha.